Klantenbarometer
Jullie geven ons een 7,8!

Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden heeft over 2018 een 7,8 als rapportcijfer gekregen. Maar liefst 87% van de ondervraagde reizigers gaf een eindcijfer 7 of hoger. Het landelijk gemiddelde is 7,7. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2018.

Op een aantal punten scoort Connexxion zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld op de beschikbaarheid van een zitplek, hoe schoon en netjes de bussen zijn én het aantal ritten per uur. Dit laatste komt door een forse toename in het aantal ritten in de spits en tijdens daluren op R-netlijnen.

Naast het geven van een eindcijfer, konden reizigers ook verschillende onderdelen van de reis beoordelen. Amstelland-Meerlanden scoorde op negen van de vijftien onderdelen beter dan of gelijk aan vorig jaar. We scoorden dit jaar beter op het geluid. Dat is met de komst van nieuwe, elektrische bussen sterk afgenomen. Daar zijn we omhoog geschoten van een 6,5 naar een 7,2. Maar ook de vriendelijkheid van het personeel en de rijstijl van de chauffeurs scoren dit jaar beter. Een mooi compliment aan alle chauffeurs!


De OV-Klantenbarometer is het landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer.  Hiervoor hebben ruim 113.000 reizigers tijdens hun reis een enquêteformulier ingevuld. Dit onderzoek is in opdracht van CROW-KpVV gedurende het hele jaar uitgevoerd door Goudappel Coffeng in het openbaar vervoer dat reed tot en met 8 december 2018.

Stel je vrienden op de hoogte van de wijzigingen: